de wals is geschikt voor kleine verdichtingstaken, bijvoorbeeld in de wegenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, bestrating werkzaamheden of kleine reparaties in de wegenbouw.